• USB MED LOGO TRYCK - CD MED TRYCK - DVD MED TRYCK - CD PRESSNING - DVD PRODUKTION


Bli framgångsrik i sociala medier

Du är säkert väl medveten om att det idag är viktigt att vara aktiv och synas i sociala medier, men du kanske inte har tiden och kunskapen som behövs för att skapa bra innehåll. Ofta pressar man då ut sin information på t.ex Facebook utan att först fundera över vilket budskap man vill få ut, och till vem.

Alla finns på facebook

Det kanske inte är helt sant att alla finns på Facebook men det är idag det dominerande sociala mediet och en stor del av Sveriges befolkning är aktiva där dagligen. Detta ger dig en stor möjlighet att kommunicera med befintliga kunder och att nå ut till nya kunder som är intresserade av ditt företag och de produkter eller tjänster du erbjuder. För det är just kommunikation det handlar om. Intresserade personer kan lätt ta kontakt med ditt företag genom att göra ett inlägg på företagets sida eller genom att skicka ett direktmeddelande. Och du har utmärkta möjligheter att marknadsföra ditt företag via betalda inlägg och annonser i din målgrupps flöde. Om du kan tillhandahålla information, kunskap och intressanta erbjudanden så har du alla möjligheter att inleda en kommunikation som resulterar i nya kunder.

Nå ut med precision

Facebook är unikt på så sätt att du kan rikta din marknadsföring mot en noggrannt specificerad målgrupp. Du kan välja att rikta in dig på personer inom en viss åldersgrupp, boende i en viss stad eller region, med ett visst yrke och t.o.m. med en viss typ av intressen. När en användare på Facebook fyller i allt mer information om sig själv och ”gillar” och skriver kommentarer så skapas en profil som gör att man kan göra urval med hög precision. Marknadsföringen på Facebook blir väldigt kostnadseffektiv eftersom det är förhållandevis billigt att annonsera och man kan nå rätt människor.

Vi har ett antal olika workshops och paketlösningar för att hjälpa dig komma tillrätta i det nya medielandskapet, vi skräddarsyr rätt paket för dig - till ett fast pris.

 Har du frågor, ring 0470-740050 för mer information!